Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Vileišis, Petras (1851-1926)
Antraštė:
Praeite Vilniaus ir jo pirmbuvusios akadēmijos
Išleidimo duomenys:
[Vilnius] : iszleido Nēris, 1893 (Bitēnai : spaustuvēje M. Jankaus)
Apimtis:
47 p. : iliustr. ; 18 cm.
Pastabos:
Aut. knygoje nenurodytas
Pagal A.H. Kirkorą parašė P. Vileišis
Nēris yra Petro Vileišio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 662)
Antr. p. vinj.
Kaina [0,15]-0,20 rb
Egz. def.: trūksta antr. lapo ir p. 47 (LNB: A32/893//601787)
Įrišta su: Basanavičius, Jonas. Žirgas ir vaikas. Tylžeje, 1885 (LNB: GB58//99/7974)
Kartu įrišta: Tikras tėvyniszkas kalendorius pavestas auksztaicziams ir žemaicziams Lietuvos ukininkams 1896. Vilniuje, 1895. Kontrafakcijos. Tikrieji išleid. duom.: Tilžė : O. von Mauderodės lėšos ir sp., 1895 (LNB BKC: LC405165/1893)
Bibliogr.: M. Jankaus, kningų spaustuvēje Bitēnuos kaip ir visose lietuviszkose kningų kupczystēsa yra sekanczios kningelēs gaunamos, p. 47
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 02 28
Tiražas 2000 egz.
UDK:
94(474.5-25)
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos ir smulkieji spaudiniai lietuvių kalba, 1862–1904
Tema:
Vilniaus akademija - Istorija
Universitetai - Lietuva - Vilnius - Istorija
Vilnius (Lietuva) - Istorija
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A32/893, GB58
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/368
Vilniaus universiteto biblioteka : LR276, LR2677
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 9 Ne 137, Pr 146
Klaipėdos universiteto b-ka : 947.45 Pr-11
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B1269, B13183
Lietuvos nacionalinis muziejus : 206, R-4717
Vytauto Didžiojo karo muziejus. Kaunas : 2495-S
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Литов.2-3804
Britų b-ka (British Library) : 8310. g. 3. (1.)
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 405165/1893
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 920048/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai