Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Толстой, Лев Николаевич (1828-1910), grafas (Tolstojus, Levas)
Antraštė:
Kuomi zmones gyvena? : [apysaka] / maskoliszkai parasze grapas Leonas Tolstoj ; ant lietuviszko iszgulde Antanas A. Jocis
Išleidimo duomenys:
Waterburyje, Conn. : to paties auktoro kasztais atspaudyta, 1900 (Waterburyje, Conn. : Lietuviszkoje spaustuveje)
Apimtis:
56 p. ; 16 cm
Pastabos:
Antr. p. vinj.
Kaina [0,15] dol.
Atsp. iš: Bažnyčios tarno
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000134289
UDK:
882-31
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1862–1904 m.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A77/900
Vilniaus universiteto biblioteka : LR2623, LR2749, LR2794
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C4746a
Nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas ir b-ka : C893020
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 200584
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B5575
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Ла273
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai