Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Žebrys, Juozapas (1860-1915)
Antraštė:
Kankinimas katalikų Lietuvoje abelnai, o įpatingai Kražiůse 1893 metůse : uźlaikant teisybę ir iszaiszkinant maskolių politiką, maskolių norus, maskolių źmogźudystę ir t.t. : [drama] / dėl lietuviszko teatro paraszė Akmeninis
Išleidimo duomenys:
[S.l.] : [s.n.], 1894 (Plymouth, Pa. : spaustuvėje Jůzo Paukszczio sp.)
Apimtis:
39 p. ; 22 cm
Pastabos:
Akmeninis yra Juozapo Žebrio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 53)
Kaina [0,30] dol.
Tiražas [750] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000135238
UDK:
888.2(73)-2
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1862–1904 m.
Šifras:
Vilniaus universiteto biblioteka : LR645, LR6815
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D14424, D15501
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B1369, 5877
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Литов.3-3329
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 141999/1894
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai