Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Žebrys, Juozapas (1860-1915)
Antraštė:
Knįgelė dėl lietuviszkų kareivių Amerikoje : [kareivių apmokymo taisyklės, rikiuotės terminai ir dainos] / paraszė Lietuvos kareivis
Išleidimo duomenys:
Plymouth, Pa. : kasztu ir spaustuvėje, Jůzo Paukszczio, 1894
Apimtis:
32 p. ; 15 cm
Pastabos:
Lietuvos kareivis yra Juozapo Žebrio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 564)
Aut. pratarmė: p. 3-5
Dalis teksto atsp. iš: Vienybė lietuvninkų, 1894, Nr. 12
Fotokopija: yra tik p. 6-7 (LNB BKC: S 762644)
Fotokopija: yra tik p. 6-7 (LNB BKC: S 762691)
Tiražas [500] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000135258
UDK:
355.541(73)(=882)
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1862–1904 m.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A61/894, SA683
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/337
Vilniaus universiteto biblioteka : LR2834, LR2962, LR10107
Nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas ir b-ka : 618468, S 762644, S 762691
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Литов.1-342
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 7885/1894
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 618468/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai