Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Grzegorz z Żarnowca (1528-apie 1601) (Gžègožas iš Žarnòveco)
Antraštė:
Summa, abá Trumpas iszguldimas ewangeliv szwentu per wisus meatus dienomis nedelos báźnićiose krikśćioniszkose skaytomu … / [iš lenkų k. vertė S. Minvydas ir J. Božimovskis vyresn.]
Laidos duomenys:
[2-oji laida]
Išleidimo duomenys:
Kiedaynise : drukawoia Ioachimas Iurgis Rhetas, 1653
Apimtis:
[2], 288 p. : inic., vinj. ; 4° (20 cm)
Pastabos:
Versta iš lenkų k.
Aut. ir vertėjai nurodyti pratarmėje (lenk.)
1-oji laida išėjo 1653 m.
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: Karaliaučius : L. K. Radvilaitės lėšos, 1684 (Karaliaučius : Reussnerio sp.)
Antr. p. orn. rėmelyje
Got., lot. šriftas
Išleista kartu su kitomis knygomis „Psolmay Dowida szwenta“ ; „Maldos krikscioniszkos, wisokiam meatuy ir reykalams bendriems prigulinćios …“ ; „Katechismas, aba Trumpas pamoksłas wieros krikśćioniszkos del waykialu maźu“ bendru antr. lapu „Kniga nobaznistes krikśćioniszkos ant gárbos Diewuy Traycey Sżwentoy wienatijam ant wartojimá báźnićioms dides Kunigistes Lietuwos iszduotá“ su bendromis dedikacijomis bei pratarme
Egz. def. ir trūksta bendro antr. lapo (LNB BKC: LD A1/653//SN 02/4357)
Def. egz. ir trūksta bendro antr. lapo (LNB: SB46//576782)
Def. egz. (LNB: SB1630//02/30853)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 02 14
UDK:
264-062:284.2(474.5)
284.2(474.5):264-062
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos lietuvių kalba, 1547–1861
Susiję dokumentai:
Psolmay Dowida szwenta
Maldos krikscioniszkos, wisokiam meatuy ir reykalams bendriems prigulinćios …
Katechismas, aba Trumpas pamoksłas wieros krikśćioniszkos del waykialu maźu
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A1/684, SB 46
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-17/3 trys egz. (du def., vienas def. ir trūksta bendro antr. lapo), K.J.1795 def. ir trūksta bendro antr. lapo
Vilniaus universiteto biblioteka : LR1375, LR1381, LR6179
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : 33256 def. ir trūksta antr. lapo
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Литов.2-4936, Рм17.Лит./B-56/Q
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LDA1/653

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai