Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Katechismas, aba Trumpas pamoksłas wieros krikśćioniszkos del waykialu maźu / [vertė S. Minvydas ir J. Božimovskis vyresn.]
Laidos duomenys:
[2-oji laida]
Išleidimo duomenys:
Kiedaynise : drukawoia Joachimas Jurgis Rhetas, 1653
Apimtis:
[20] p. : inic., vinj. ; 4° (20 cm)
Pastabos:
Be savarankiško antr. lapo
Versta iš lenkų k.
Vertėjai nurodyti pratarmėje (lenk.)
1-oji laida išėjo 1653 m.
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: Karaliaučius : L. K. Radvilaitės lėšos, 1684 (Karaliaučius : Reussnerio sp.)
Got., lot. šriftas
Išleista kartu su kitomis knygomis „Psolmay Dowida szwenta“ ; „Summa, abá Trumpas iszguldimas ewangeliv szwentu per wisus meatus dienomis nedelos báźnićiose krikśćioniszkose skaytomu …“ ; „Maldos krikscioniszkos, wisokiam meatuy ir reykalams bendriems prigulinćios …“ bendru antr. lapu „Kniga nobaznistes krikśćioniszkos ant gárbos Diewuy Traycey Sżwentoy wienatijam ant wartojimá báźnićioms dides Kunigistes Lietuwos iszduotá“ su bendromis dedikacijomis bei pratarme
Egz. def. ir trūksta bendro antr. lapo (LNB: SB46//576782)
Egz. def. (LNB: SB1630/02/30853)
Egz. def. ir trūksta bendro antr. lapo (LNB BKC: LD A1/653//SN 02/4367)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 02 14
UDK:
264-062:284.2(474.5)
284.2(474.5):264-062
Susiję dokumentai:
Psolmay Dowida szwenta
Grzegorz z Żarnowca. Summa, abá Trumpas iszguldimas ewangeliv szwentu …
Maldos krikscioniszkos, wisokiam meatuy ir reykalams bendriems prigulinćios …
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A1/684, SB1630
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-17 du egz.def.
Nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas ir b-ka : LD A 1/653
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Литов.2-4937, Рм17.Лит./B-56/Q

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai