Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Maldos krikscioniszkos, wisokiam meatuy ir reykalams bendriems prigulinćios … / [iš lenkų k. vertė S. Minvydas ir J. Božimovskis vyresn.]
Laidos duomenys:
[2-oji laida]
Išleidimo duomenys:
Kiedaynise : spaude Jochimas Jurgis Rhetas, 1653
Apimtis:
76 p. : inic., vinj. ; 4° (20 cm)
Pastabos:
Versta iš lenkų k.
Vertėjai nurodyti pratarmėje (lenk.)
1-oji laida išėjo 1653 m.
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: Karaliaučius : L. K. Radvilaitės lėšos, 1684 (Karaliaučius : Reussnerio sp.)
Antr. p. orn. rėmelyje
Got., lot. šriftas
Išleista kartu su kitomis knygomis „Psolmay Dowida szwenta“ ; „Summa, abá Trumpas iszguldimas ewangeliv szwentu per wisus meatus dienomis nedelos báźnićiose krikśćioniszkose skaytomu …“ ; „Katechismas, aba Trumpas pamoksłas wieros krikśćioniszkos del waykialu maźu“ bendru antr. lapu „Kniga nobaznistes krikśćioniszkos“ su bendromis dedikacijomis bei pratarme
Def. egz. ir trūksta bendro antr. lapo (LNB BKC: 02/4356)
Def. egz. ir trūksta bendro antr. lapo (LNB: 576782)
Def. egz. (LNB: 02/30853)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 02 14
UDK:
264-062:284.2(474.5)
284.2(474.5):264-062
Susiję dokumentai:
Psolmay Dowida szwenta
Grzegorz z Żarnowca. Summa, abá Trumpas iszguldimas ewangeliv szwentu …
Katechismas, aba Trumpas pamoksłas wieros krikśćioniszkos del waykialu maźu
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A1/684, SB1630
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-17/4, K.J.1795 def. ir trūksta bendro antr. lapo
Vilniaus universiteto biblioteka : LR1390, LR6179
Nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas ir b-ka : LD A 1/653
Lenkijos nacionalinis muziejus. Čartoriskių b-ka. Krokuva : 25314/2
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Литов.2-4937, Рм17.Лит./B-56/Q

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai