Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Juzumas, Vincentas (1819-1901)
Antraštė:
Apłankimas parakwijos par jos klebona, arba Iszguldimas daliku tikiejima s. Rima-katalikiszka / żiamajtiszkaj paraszitas par kuniga Wincenta Juzumowicze
Išleidimo duomenys:
Wilniuj : spaustuwiej ir kasztu Juozapa Zawadzkia, 1860
Apimtis:
236 p. ; 18 cm
Pastabos:
Aut. pratarmė
Aprobacijos pasirašytos Žemaičių vysk. M. Valančiaus (Maciej Wołonczewski) Varniuose 1859 m. gruod. 23 d. (lenk.) ir cenz. P. Kukolniko (Павел Кукольник) Vilniuje 1860 m. kovo 15 d. (rus.)
Antr. p. vinj.
Kaina 25 kp
Def. egz. (LNB BKC: C133820)
Def. egz. (LNB BKC: C281030)
Def. egz. (LNB BKC: C709735)
Bibliogr.: Kningas żiamajtiszkas iszduotas kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzkia Wilniuje …, 4-ame virš. p.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1RC10000014264
UDK:
238:282
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1547–1861 m.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : B18416, B23318, A2/860, SA47
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/89 trys egz. (vienas def.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR880, LR6075, LR6261, LR7831, LR10306
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : Cs9874
Kauno apskrities viešoji b-ka : 1R 547
: 215293
Biržų krašto muziejus „Sėla“
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B655
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-524, R-1505 du egz. (vienas def.), F9332, 2Ju-299
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : 13746 K2 63
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Литов.2-6484
Jogailos universiteto b-ka. Krokuva : 52243/I
Sankt Peterburgo valstybinio universiteto b-ka : E I 2174
Odesos universiteto b-ka : 8-274
D. Urbo asmeninė b-ka Vilniuje
Britų b-ka (British Library) : 3504.df.37
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 133820/1860
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 281030/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 416509/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 611441/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 709735/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai