Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Antoniewicz, Karol Bołoz (1807-1852) (Antonevičius, Karolis)
Antraštė:
Szwentas Izidorius Artojas : kningele diel źinios ir naudos artoju / źemajtiszkaj iszrasze Wincentas Juzumowicze kunigas Kałnuju
Išleidimo duomenys:
Wilniuje : kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzkia, 1854
Apimtis:
80 p. : iliustr. ; 16 cm
Pastabos:
Orig. antr.: Święty Izydor Oracz (Leszno, 1849)
Aut. knygoje nenurodytas
Aprobacijos pasirašytos Telšių, arba Žemaičių, vysk. M. Valančiaus (Mathias Wołonczewski) Varniuose 1853 m. kovo 31 d. (lot.) ir cenz. A. Muchino (А. Мухин) Vilniuje 1852 m. lapkr. 19 d. (rus.)
Antr. p. vinj.
Def. egz. (LNB: SA1824)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 07 10
Tiražas 5000 egz.
UDK:
235.3(460)(092)
Apie asmenį:
Isidro Labrador, apie 1080-1130, šventasis
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1547–1861 m.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A879, A1/852, A1/854, A19/862, SA1824
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/470 du egz., K.J.1508
Vilniaus universiteto biblioteka : LR903, LR1109, LR1803/I def., LR8033, LR8533, LR11093
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : Bs224, Bs1997
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 279
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : B904, B2107, 299, 11166, konvol.
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-5739
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : 12705 K2 102
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Ла563
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Литов.1-586
Raseinių r. savivaldybės viešoji b-ka
Niuberio b-ka. Čikaga : Bon.13474
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 168526/1854
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 19174/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai