Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Antoniewicz, Karol (1807–1852) (Antonevičius, Karolis)
Antraštė:
Szwentas Izidorius Artojas : kningele diel źinios ir naudos artoju / źemajtiszkaj iszrasze Wincentas Juzumowicze kunigas Kałnuju
Išleidimo duomenys:
Wilniuje : kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzkia, 1854
Apimtis:
80 p. : iliustr. ; 16 cm
Pastabos:
Orig. antr.: Święty Izydor Oracz (Leszno, 1849)
Aut. knygoje nenurodytas
Aprobacijos pasirašytos Telšių, arba Žemaičių, vysk. M. Valančiaus (Mathias Wołonczewski) Varniuose 1853 m. kovo 31 d. (lot.) ir cenz. A. Muchino (А. Мухин) Vilniuje 1852 m. lapkr. 19 d. (rus.)
Antr. p. vinj.
Def. egz. (LNB: SA1824)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 07 10
Tiražas 5000 egz.
UDK:
235.3(460)(092)
Apie asmenį:
Isidro Labrador, apie 1080-1130, šventasis
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos lietuvių kalba, 1547–1861
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A879, A1/852, A1/854, A19/862, SA1824
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/470 du egz., K.J.1508
Vilniaus universiteto biblioteka : LR903, LR1109, LR1803/I def., LR8033, LR8533, LR11093
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : Bs224, Bs1997
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 279
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : B904, B2107, 299, 11166, konvol.
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-5739
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : 12705 K2 102
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Ла563
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Литов.1-586
Raseinių r. savivaldybės viešoji b-ka
Niuberio b-ka. Čikaga : Bon.13474
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 168526/1854
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 19174/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai